ترفندی ساده برای تست دینام (آلترناتور)

ترفندی ساده برای تست دینام (آلترناتور)    موتور را روشن کنید و بگذارید با دور عادی کارکند.   مولتی متر را مستقیماً به پایانه های باتری بگیرید.    چراغ های جلو را روشن کنید و آنها را روی «نور بالا» قرار دهید.       ولتاژ باتری را بخوانید. (این ولتاژ باید بین 8/13 و 2/14 ولت - و گاهی تا 5/14 ولت - باشد...

ادامهمنبع این نوشته : منبع
روشن کنید ,دینام آلترناتور ,ساده برای ,ترفندی ساده